english

aktualności

archiwum

archiwum

Szwajcaria przygotowuje nowelizację prawa arbitrażowego

30.11.2017

W Szwajcarii trwają pracę nad nowelizacją rozdziału 12 ustawy z dnia 18 grudnia 1987 r. Prawo prywatne międzynarodowe („PPM”), który ma zastosowanie do międzynarodowych postępowań arbitrażowych mających miejsce w Szwajcarii. Nowelizacja ma na celu implementację najważniejszych osiągnięć orzecznictwa szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawach arbitrażowych oraz wzmocnienie pozycji Szwajcarii jako forum przyjaznego arbitrażowi. Więcej

Praca sekretarza trybunału arbitrażowego a bezstronność arbitra - wyrok angielskiego High Court

28.08.2017

Problem zakresu obowiązków, które arbitrzy mogą delegować na sekretarza trybunału arbitrażowego jest źródłem wielu kontrowersji w środowisku arbitrażowym oraz zarzutów formułowanych przez strony wobec przebiegu postępowania i wyroku arbitrażowego. Nowe światło na ten problem rzuca wyrok High Court, wydany w sprawie wniosku o odwołanie (ang. removal) arbitrów nominowanych przez strony, złożonego na podstawie sekcji 24 angielskiej ustawy o arbitrażu z 1996 r. Więcej

Opinia TSUE w sprawie kompetencji UE do zawierania umów dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami

31.05.2017

W dniu 16 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”) wydał opinię 2/15 dotyczącą zagadnienia, czy Unia posiada wyłączną kompetencję do podpisania i zawarcia Umowy o wolnym handlu z Singapurem (EUSFTA). Trybunał stwierdził, że EUSFTA w swej obecnej formie nie może zostać zawarta przez Unię Europejską działającą bez udziału państw członkowskich, ponieważ postanowienia umowy dotyczące inwestycji innych niż bezpośrednie oraz dotyczące rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami nie wchodzą w zakres wyłącznej kompetencji Unii. Opinia ta może mieć istotne konsekwencje dla przyszłości arbitrażu inwestycyjnego w Europie. Więcej

do góry