english

aktualności

archiwum

archiwum

Opinia TSUE w sprawie kompetencji UE do zawierania umów dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami

31.05.2017

W dniu 16 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”) wydał opinię 2/15 dotyczącą zagadnienia, czy Unia posiada wyłączną kompetencję do podpisania i zawarcia Umowy o wolnym handlu z Singapurem (EUSFTA). Trybunał stwierdził, że EUSFTA w swej obecnej formie nie może zostać zawarta przez Unię Europejską działającą bez udziału państw członkowskich, ponieważ postanowienia umowy dotyczące inwestycji innych niż bezpośrednie oraz dotyczące rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami nie wchodzą w zakres wyłącznej kompetencji Unii. Opinia ta może mieć istotne konsekwencje dla przyszłości arbitrażu inwestycyjnego w Europie. Więcej

do góry