english

aktualności

archiwum

archiwum

LCIA publikuje zanonimizowane dotyczące wniosków o wyłączenie arbitra

16.02.2018

LCIA udostępniło na swojej stronie internetowej 32 decyzje dotyczące wniosków o wyłączenie arbitra z lat 2010-2017. Jest to kolejna część działań mających na celu zwiększenie transparentności arbitrażu. Publikacja ta, wraz z opublikowanymi w 2011 r. 28 decyzjami dotyczącymi okresu 1996-2010, tworzy pomocne narzędzie badawcze, oraz ilustruje skuteczność procedury wyłączenia arbitra stosowanej przez LCIA. Więcej

Szwajcaria przygotowuje nowelizację prawa arbitrażowego

30.11.2017

W Szwajcarii trwają pracę nad nowelizacją rozdziału 12 ustawy z dnia 18 grudnia 1987 r. Prawo prywatne międzynarodowe („PPM”), który ma zastosowanie do międzynarodowych postępowań arbitrażowych mających miejsce w Szwajcarii. Nowelizacja ma na celu implementację najważniejszych osiągnięć orzecznictwa szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawach arbitrażowych oraz wzmocnienie pozycji Szwajcarii jako forum przyjaznego arbitrażowi. Więcej

do góry