english

aktualności

archiwum

archiwum

Nowe regulaminy arbitrażowe SCC

28.02.2017

Instytut Arbitrażowy Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC) przyjął nowy Regulamin Arbitrażowy oraz Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Nowe regulaminy były przygotowywane przez Komisję ds. Zmiany Regulaminu przez ponad 2 lata. Projekt regulaminów był również dyskutowany publicznie w dniu 9 czerwca 2016 r. w Sztokholmie. Regulamin Arbitrażowy z 2017 r. zawiera m.in. regulację postępowań o charakterze uproszczonym (ang. summary procedure), jak również przepisy dedykowane jedynie dla postępowań w arbitrażu inwestycyjnym. Więcej

Raport dotyczący dowodu z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym

25.01.2017

Komisja ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej opublikowała raport pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”, którego podstawowym celem jest popularyzacja dobrych praktyk związanych z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego w arbitrażu. Opracowanie, przygotowane pod redakcją adw. Macieja Łaszczuka i adw. dra Rafała Morka, porusza najważniejsze zagadnienia praktyczne dotyczące przedmiotowej tematyki. Więcej

do góry