english

aktualności


W dniu 23 maja 2017 r. w Warszawie Komisja ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UW organizują konferencję „Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w arbitrażu”.

Udział w konferencji w charakterze prelegentów potwierdziły następujące osoby: prof. K. Weitz, prof. Ł. Błaszczak, prof. K. Flaga-Gieruszyńska, prof. K. Markiewicz, dr T. Zembrzuski, r.pr. M. Furtek, adw. M. Łaszczuk, adw. dr R. Morek, adw. dr R. Kos, adw. B. Krużewski, adw. M. Modzelewska de Raad, adw. P. Pietkiewicz, adw. dr W. Sadowski, adw. M. Surdek, adw. J. Szpara.

Więcej informacji na stronie internetowej SA KIG.

do góry