english

aktualności


W dniu 23 maja 2017 r. w Zagrzebiu, ICC organizuje konferencję regionalną na temat nowych przepisów w Regulaminie Arbitrażowym ICC dotyczących postępowania przyśpieszonego oraz wyzwań regionalnych (New ICC Expedited Procedure Rules for Small Claims and Regional Challenges).

Tematyka konferencji obejmie najnowsze zagadnienia związane z arbitrażem w regionie adriatyckim, w szczególności:

  • nowy Regulamin Arbitrażowy ICC ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania przyśpieszonego
  • regionalne wyzwania dla postępowań arbitrażowych
  • spory wynikające z fuzji i przejęć
  • arbitraż a upadłość

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej ICC.

do góry