english

aktualności


W dniu 19 grudnia 2017 r. Singapore International Arbitration Centre (SIAC) ogłosiło propozycję porozumienia międzynarodowych instytucji arbitrażowych w zakresie łączenia postępowań arbitrażowych. SIAC proponuje przyjęcie wspólnego protokołu umożliwiającego połączenie postępowań toczących się na podstawie regulaminów arbitrażowych różnych instytucji.

Regulaminy wielu instytucji arbitrażowych przewidują możliwość połączenia postępowań dotyczących powiązanych ze sobą roszczeń w celu zwiększenia efektywności postępowania arbitrażowego oraz wyłączenia ryzyka uzyskania sprzecznych rozstrzygnięć. Jednakże, zgodnie z regulaminami wiodących instytucji, połączenie postępowań nie jest dopuszczalne, gdy postępowania te toczą się na podstawie regulaminów różnych instytucji arbitrażowych (np. regulaminu arbitrażowego SIAC oraz regulaminu arbitrażowego ICC), nawet jeśli pozostałe warunki połączenia są spełnione.

Protokół dotyczący łączenia postępowań arbitrażowych zaproponowany przez SIAC ustanawia nowy, samodzielny mechanizm regulujący m.in. termin na składanie wniosków o połączenie postępowań prowadzonych na podstawie regulaminów różnych instytucji oraz kryteria umożliwiające ustalenie, że sprawy rozpoznawane w oddzielnych postępowaniach są w powiązane w stopniu umożliwiającym połączenie. Komisja składająca się z członków organów zaangażowanych instytucji arbitrażowych, powoływana na potrzeby każdej sprawy, będzie rozstrzygała wnioski o połączenie postępowań.

W przypadku połączenia postępowań, arbitraż powinien być administrowany tylko przez jedną instytucję i toczyć się na podstawie jej regulaminu. Biorące udział w inicjatywie instytucje mogą ustalić obiektywne kryteria decydujące o tym, która instytucja powinna przejąć postępowanie. Kryteria te mogą obejmować przykładowo liczbę postępowań prowadzonych na podstawie regulaminu danej instytucji lub czas wszczęcia postępowania. Inicjatywa SIAC zakłada, że regulaminy arbitrażowe instytucji, które ją zaaprobują, zostaną zmienione poprzez włączenie do nich treści protokołu. Należy przy tym zauważyć, że protokół dotyczący łączenia postępowań arbitrażowych zaproponowany przez SIAC nie wpływa na okoliczność, że łączone postępowania muszą być prowadzone w tym samym miejscu (na podstawie tego samego lex arbitri).

Źródło:

http://www.siac.org.sg/images/stories/press_release/2017/%5bPress%20Release%5d%20PROPOSAL%20ON%20CROSS-INSTITUTION%20CONSOLIDATION%20%20PROTOCOL.pdf

Szczegółowe memorandum przygotowane przez SIAC :

http://www.siac.org.sg/images/stories/press_release/2017/Memorandum%20on%20Cross-Institutional%20Consolidation%20(with%20%20annexes).pdf

Przygotowała: Aleksandra Orzeł-Jakubowska, associate, Łaszczuk i Wspólnicy

do góry