english

polityka prywatności


OCHRONA PRYWATNOŚCI

Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa (dalej „ŁiW”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal www.arbitraz.laszczuk.pl (dalej „Portal”). Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą stronę, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

ŁiW jest administratorem danych udostępnianych przez użytkowników Portalu. ŁiW ma dostęp do publicznych adresów IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Portalu. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Portalem oraz w celach statystycznych, z zastrzeżeniem przypadków opisanych poniżej w punkcie „Newsletter”.

Gromadzone dane stanowią informacje chronione i nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz Portalem. Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Portalem. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal.

COOKIES

ŁiW wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Portalu oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W Portalu stosowane są jedynie pliki cookies, na podstawie których działa narzędzie Google Analytics, z którego korzystamy. W związku z tym prosimy o zapoznanie się także ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics (link).

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych.

NEWSLETTER

Usługa Newsletter umożliwia wszystkim zarejestrowanym otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wybranych przez zespół redakcyjny portalu arbitraz.laszczuk.pl informacji dotyczących arbitrażu w Polsce i na świecie. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla osób, które w sposób prawidłowy dokonały rejestracji.

W celu świadczenia usługi Newsletter ŁiW gromadzi od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. Osoby zainteresowane mogą ponadto udostępnić swoje imię i nazwisko oraz wskazać miejsce pracy, co umożliwi dostosowanie zawartości Newslettera do odbiorców tej usługi.

Każda zarejestrowana osoba ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji na potrzeby Newslettera. Zmiana bądź usunięcie danych jest możliwe w każdym czasie.

Administratorem danych osobowych jest kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy sp. k., z siedzibą w Warszawie, przy pl. Piłsudskiego 2. Dane osobowe (tj. adresy e-mail, imiona i nazwiska, miejsce pracy) zbierane są przez kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy sp. k. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter.

Proces rejestracji na potrzeby usługi Newsletter

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową www.arbitraz.laszczuk.pl
  2. zapoznać się z Polityką prywatności, co należy potwierdzić przez zaznaczenie odpowiedniego pola
  3. wypełnić elektroniczny formularz przez wpisanie w polu o nazwie „Twój e-mail” adresu e-mail, na który wysyłane mają być kolejne edycje Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. W odpowiednich polach możliwe jest także podanie imienia i nazwiska osoby oraz wskazanie miejsca pracy
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ŁiW w celu korzystania z prowadzonej przez ten podmiot usługi Newsletter. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru
  5. wyrazić zgodę na otrzymywanie od ŁiW informacji handlowej w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru
  6. kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”.

Po dokonaniu powyższych czynności, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego proces rejestracji.

W celu uruchomienia usługi Newsletter należy wejść na konto skrzynki pocztowej i kliknąć na nadesłany link do procesu weryfikującego proces rejestracji. Czynność ta spowoduje dodanie adresu e-mail wskazanego w procesie rejestracji do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Proces rejestracji jest zakończony.

Po zakończeniu procesu rejestracji, na zarejestrowany adres e-mail nadsyłane będą przez zespół redakcyjny portalu arbitraz.laszczuk.pl kolejne edycje Newslettera zawierającego informacje o arbitrażu w Polsce i na świecie.

Proces usunięcia zarejestrowanych danych

W celu usunięcia danych z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter należy wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową www.arbitraz.laszczuk.pl
  2. kliknąć na link Newsletter. Kliknięcie linku otworzy stronę internetową „Rejestracja Newslettera”;
  3. w polu o nazwie „Twój e-mail” wprowadzić swój adres e-mailowy, który chcemy usunąć z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter;
  4. kliknąć na przycisk „Wypisz”

Po dokonaniu powyższych czynności na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do strony umożliwiającej bezpieczne dokonanie usunięcia adresu e-mail oraz innych danych z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

W celu wypisania z usługi Newsletter należy wejść na konto skrzynki pocztowej i kliknąć na nadesłany link zapewniający uwierzytelniony dostęp do strony umożliwiającej usunięcie adresu e-mail oraz innych danych z bazy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

Usunięcie adresu e-mail oraz innych danych z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter nastąpi po kliknięciu na link uwierzytelniający nadesłany na zmieniony adres e-mail.

W celu zmiany adresu e-mail lub innych danych z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter należy przejść opisany powyżej proces usunięcia zarejestrowanych danych, a następnie dokonać nowej rejestracji.

Jeżeli mają Państwo problemy z edycją informacji na wasz temat, proszę opisać problem i wysłać na adres: agnieszka.kocon@laszczuk.pl.

Odnośniki do innych stron

Portal zawiera odnośniki do innych stron www. ŁiW nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu arbitraz.laszczuk.pl.

do góry