english

zagadnienia

właściwość sądu polubownego | adr-publikacje

drukuj powrót

Elżbieta Kocowska-Siekierka

Przepisy czeskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, Nr 3 (23)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

id:50250

Piotr Wiliński

Emergence of Lis Pendens Arbitralis in Europe

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 3 (15)

Zagadnienia kluczowe: właściwość sądu polubownego zapis na sąd polubowny postępowanie przed sądem polubownym

id:50153

Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek

Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy?

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 2 (6)

Zagadnienia kluczowe: właściwość sądu polubownego zapis na sąd polubowny

id:50073

do góry