english

zagadnienia

opracowania ogólne | orzecznictwo

drukuj powrót

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2005 r. V CK 783/04

[W]edług Konwencji lugańskiej uznanie orzeczenia sądu zagranicznego oznacza rozszerzenie jego skuteczności, przysługującej mu w państwie pochodzenia, na państwo uznające, orzeczenie uznane powinno wywoływać zasadniczo takie same skutki w państwie uznającym, jak te, które przysługują mu w państwie pochodzenia orzeczenia. Orzeczenie uznane może wywoływać zatem określone skutki w państwie uznającym tylko wtedy, gdy wywołuje je w państwie pochodzenia. Zakres skutków uznanego orzeczenia należy więc oceniać według prawa państwa pochodzenia, a nie prawa państwa uznającego.

Data wydania: 19-05-2005 | Sygnatura: V CK 783/04

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

id: 20327

do góry