english

aktualności


Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück organizują Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy w Warszawie dotyczący projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego.

Konkurs polega na przeprowadzeniu symulacji postępowania arbitrażowego na podstawie fikcyjnego stanu faktycznego. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z aktualnym Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy KIG. Problem prawny powinien być rozstrzygnięty zgodnie z projektem Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR), przy założeniu, że DCFR jest prawem obowiązującym.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów prawa i będzie odbywał się w języku angielskim.

Więcej informacji dotyczących Konkursu na stronie internetowej SA KIG.

do góry