english

aktualności


W dniach 28-29 czerwca 2012 r. w Medellín w Kolumbii, odbędzie się CLA 2012 - IV Latynoamerykańska Konferencja Arbitrażowa. Konferencja organizowana jest przez Centrum Studiów nad Prawem, Ekonomią i Polityką (Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política - CEDEP), American Association of International Private Law oraz Uniwersytet Medellín.

W czasie konferencji omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: modernizacja regulaminów arbitrażowych – bezsensowna konkurencja czy nieuniknione zmiany; odpowiedzialność arbitrów; neutralność jako niezbędny element arbitrażu międzynarodowego; finansowanie przez stronę trzecią w arbitrażu.

W trakcie konferencji odbędzie się również spotkanie Young Arbitrators Forum (YAF) Medellín zatytułowane Arbitraż w Amerykach – Skrzyżowanie i połączenie kultur proceduralnych.

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej konferencji.

do góry