english

aktualności


Informujemy, że w portalu dostępne jest tłumaczenie na język angielski Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego - Sąd polubowny (arbitrażowy).

Przekład dotyczy tekstu po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234 poz. 1571).

Tłumaczenie dokonane zostało przez zespół redakcyjny portalu arbitraz.laszczuk.pl.

do góry