english

aktualności


W dniu 28 czerwca 2018 r. w Abidżanie, Wybrzeże Kości Słoniowej, rozpoczęło działalność African Arbitration Association (AfAA).

AfAA zostało utworzone w celu wspierania rozwoju arbitrażu międzynarodowego i innych form rozwiązywania sporów międzynarodowych na kontynencie afrykańskim. Organizacja będzie służyć promocji afrykańskich instytucji arbitrażowych, inicjatyw arbitrażowych i arbitrów z Afryki.

Więcej informacji o African Arbitration Association na stronie internetowej organizacji.

do góry