english

aktualności


W dniach 25-26 października 2018 r. w Londynie, London Court of International Arbitration (LCIA) oraz Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) organizują wspólną konferencję dotyczącą rozwiązywania sporów w sektorze ropy naftowej i gazu.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • spory przygraniczne
  • spory związane z inwestycjami państwowymi
  • spory związane z umowami o wspólnej działalności
  • prawa człowieka a spory związane z ochroną środowiska
  • odszkodowania w sporach z sektora ropy naftowej i gazu
  • spory związane z cenami ropy naftowej i gazu
  • spory dotyczące infrastruktury związanej z ropą naftową i gazem
  • poprawa sposobów rozwiązywania sporów w międzynarodowej działalności gospodarczej związanej w ropą naftową i gazem

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej LCIA.

do góry