english

aktualności


W dniu 30 listopada 2018 r. w Mediolanie, Milan Chamber of Arbitration organizuje konferencję na temat kwantyfikacji szkód w arbitrażu handlowym.

Konferencja obejmie następujące tematy:

  • MI I: Ghost protocol: Zasady i teorie oceny szkód
  • MI II: Rogue Nation: Rola doradcy w określaniu właściwych ram dla eksperckich prac gospodarczych i finansowych
  • MI III: Fallout: Relacja arbitra z ekspertem i jego raportem

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej SCCInstitute.

do góry