english

aktualności


Na przełomie września i listopada 2019 r. w Atenach oddział CIArb w Europie, Organizacja Mediacji i Arbitrażu Ateńskiego (EODID) oraz NOMIKI BIBLIOTHIKI organizują kurs dotyczący elementów proceduralnych międzynarodowego arbitrażu, przy wykorzystaniu prawodawstwa opartego na Modelowym prawie handlowym Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), regionalnym prawie arbitrażowym oraz Regulaminie Arbitrażu UNCITRAL.

Więcej informacji o kursie na stronie CIArb.

do góry