english

aktualności


W dniu 28 listopada, w Londynie, Chartered Institute of Arbitrators organizuje konferencję poświęconą tematom związanym z arbitrażem, mediacjami oraz orzecznictwem w sprawach budowlanych.

Program wydarzenia obejmuje następujące tematy:

  • Pierwsza sesja panelowa (Konstruktywne spory: Usprawnienie alternatywnych procedur rozstrzygania sporów w Wielkiej Brytanii)
  • Druga sesja panelowa (Spory międzynarodowe - inwestycje , handel i żegluga. Tam, gdzie spotykają się sektory prywatny I publiczny)
  • Trzecia sesja panelowa (alternatywne metody rozwiązywania sporów i sprawy o znaczeniu globalnym: immunitet państwa, zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej)
  • Sesja dyskusyjna sesji oraz pytania i odpowiedzi z przedstawicielami CIArb (okazja do omówienia nowych systemów, możliwości współpracy i zobowiązań na rzecz różnorodności i integracji)

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie CIArb

do góry