english

archiwum


Ukazał się numer 4/2010 kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja", który zawiera m.in. następujące publikacje:

Radosław Flejszar
Arbiter – sędzia z wyboru

Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Zapis na sąd polubowny i postępowanie przed tym sądem a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

Mateusz Pietraszewski
Wybrane problemy na tle alternatywnych metod rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego

Piotr Wiliński
Skuteczność umowy o arbitraż

Paweł Cioch, Krystian Mularczyk
Sprawozdanie z seminarium naukowego ,,Sądowa kontrola rozstrzygnięć arbitrażowych i ugód mediacyjnych”

 

Spis treści oraz fragmenty publikacji z numeru 4/2010 można znaleźć na portalu tutaj.

Więcej informacji na stronie wydawcy.

do góry