english

archiwum


W dniach 3-4 marca 2011 r. w Seulu, odbędzie się konferencja 14th Annual IBA International Arbitration Day.

Konferencja, zatytułowana “Nieodłączne atrybuty sądów arbitrażowych: dobra wiara, etyka oraz efektywność w arbitrażu międzynarodowym” (The inherent powers of arbitral tribunals: good faith, ethics and efficiency in international Arbitration), jest organizowana przez Komitet Arbitrażowy IBA (IBA Arbitration Committee) przy wsparciu Forum Azji i Pacyfiku IBA (IBA Asia Pacific Regional Forum) oraz Koreańskiej Rady Adwokackiej (Korean Bar Association).

Konferencja dotyczyć będzie zagadnień związanych z zarządzaniem procedurami arbitrażowymi, ponadnarodowych uregulowań etycznych w arbitrażu międzynarodowym, uprawnień z urzędu oraz zasady jura novit curia.

Więcej informacji i rejestracja na stronie IBA.

Konferencję poprzedzi krótkie sympozjum Międzynarodowej Arbitrażowej Grupy Młodych (Young International Arbitration Group – YIAG) w dniu 3 marca 2011 r.

Więcej informacji i rejestracja na stronie London Court of Arbitration (LCIA).

do góry