english

archiwum


W dniach 8-9 kwietnia 2011 r. w Paryżu odbędzie się Doroczne Walne Zgromadzenie oraz konferencja European Branch of the Chartered Institute of Arbitrators.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie zagadnieniom mediacji, a podczas drugiego dnia omawiane będą różne systemy postępowania arbitrażowego. Zaprezentowane  zostanie również budzące duże emocje nowe francuskie prawo arbitrażowe oraz zmiany do Regulacji Bruksela.

Więcej informacji i rejestracja na stronie European Branch of the Chartered Institute of Arbitrators.

do góry