english

archiwum


W dniu 7 kwietnia 2011 r. w Rzeszowie odbędzie się konferencja naukowa "Arbitraż i mediacja jako alternatywa dla postępowania sądowego" organizowana przez Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego "Amicus Curiae" działające przy Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tematem konferencji jest arbitraż i mediacja jako instytucje polubownego rozwiązywania sporów. Do udziału w konferencji zaproszono młodych pracowników naukowych: magistrów, doktorantów i doktorów, a także studentów zajmujących się różnymi dziedzinami prawa: prawem cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i prawem pracy. W trakcie trwania konferencji uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące kierunków dalszego rozwoju arbitrażu i mediacji w Polsce. Poruszone również zostaną kwestie związane z korzyściami płynącymi ze stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Uliasz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Sagan, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta oraz Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej Koła naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego "Amicus Curiae" na Uniwersytecie Rzeszowskim.

do góry