english

archiwum


Z dniem 16 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. W ustawie tej znalazły się przepisy odnoszące się do prawa właściwego dla umowy o arbitraż, jak również prawa właściwego dla formy umowy o arbitraż.

Zgodnie z przepisami ustawy:

a)      strony umowy o arbitraż mogą wybrać prawo dla niej właściwe. Jeżeli wyboru prawa nie dokonano, umowa o arbitraż podlega prawu państwa, na którego obszarze znajduje się uzgodnione przez strony miejsce arbitrażu. W razie braku takiego uzgodnienia umowa o arbitraż podlega prawu właściwemu dla stosunku prawnego, którego spór dotyczy; wystarczy jednak, że umowa jest skuteczna według prawa państwa, na którego terytorium postępowanie się toczy lub sąd arbitrażowy wydał orzeczenie.

b)     forma umowy o arbitraż podlega prawu państwa miejsca arbitrażu. Wystarczy jednak zachowanie wymagań przewidzianych przez prawo państwa, któremu umowa o arbitraż podlega.

Ustawa została opublikowana w Dz.U. 2011 nr 80, poz. 432. Tekst ustawy znajdziecie Państwo również na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP.

Odpowiednie artykuły ustawy są dostępne w portalu www.arbitraz.laszczuk.pl:

w języku polskim

w języku angielskim

do góry