english

archiwum


W dniu 12 września 2011 r. w Moskwie Sekcja Prawa Międzynarodowego American Bar Association (ABA Section of International Law) organizuje Trzecią Doroczną Konferencję na temat „Rozwiązywanie sporów biznesowych w krajach WNP” (Resolution of CIS-Related Business Disputes).

Konferencja obejmie następujące zagadnienia: korupcja w sądach, postępowanie upadłościowe, odpowiedzialność zawodowa, prawa udziałowców, finansowanie sporów, udział organów państwowych jako strony w arbitrażu, wybór prawa w transakcjach międzynarodowych.

 

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej American Bar Association.

do góry