english

archiwum


Ukazał się numer 2/2011 kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja", który zawiera następujące publikacje:

Elżbieta Bogucka, Piotr Nowaczyk
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie

Paweł Cioch
Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie

Grzegorz Frączek
Funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych

Ludwina Klein
Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego

Monika Lewandowicz-Machnikowska, Agnieszka Gornicz-Mulcahy
Mediacja w sporze zbiorowym

Sylwester Pieckowski
Mediacja w sprawach gospodarczych

Mateusz Pietraszewski
Zdatność arbitrażowa sporu w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

Anna Pułka
Sądy polubowne szybsze i tańsze? Rozważania na marginesie postępowania arbitrażowego wszczętego przez Danish Polish Telecommunications Group przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.

Władysław Rychłowski
O potrzebie nowelizacji ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Władysław Rychłowski
Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Andrzej Szumański
Nowy regulamin oraz wewnętrzne zasady postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Łukasz Ciołkiewicz, Tomasz Strumiłło
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Perspektywy rozwoju Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów” (WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, 26.11.2010 r.

Marek Jeżewski
Sprawozdanie z konferencji pt. „International Commercial Arbitration. Polish/Austrian Twin Conference” (Wiedeń, 3.12.2010 r.)

Spis treści oraz fragmenty publikacji z numeru 2/2011 można znaleźć na portalu tutaj.

Więcej informacji na stronie wydawcy.

do góry