english

archiwum


W dniach 23-24 września 2011 r. w Warszawie odbyła się III Doroczna Konferencja Arbitrażowa zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Młodych Adwokatów (International Young Lawyers Association, Association Internationale des Jeunes Avocats - AIJA). Tematem konferencji był arbitraż w sprawach budowlanych. Konferencja odbywała się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni praktycy i naukowcy ze świata arbitrażu, między innymi: Stefano Azzali, W. Laurence Craig, profesor Filip de Ly, Bartosz Krużewski, Barton Legum, Wendy J. Miles, Rafał Morek, Ilya Nikiforov, Wojciech Sadowski, profesor Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, przedstawiciele najważniejszych instytucji arbitrażowych oraz przedstawiciele wiodących firm budowlanych i doradczych.

Tematyka konferencji objęła wiele ważnych zagadnień związanych z arbitrażem w sprawach budowlanych. Uczestnicy zgodnie przyznali, że jedną z podstawowych przyczyn, dla których uczestnicy międzynarodowych przedsięwzięć budowlanych decydują się na międzynarodowy arbitraż, a nie na rozstrzyganie sporów przez sądy krajowe, jest również wola rozwiązywania sporów na neutralnym forum.

Prelegenci wyjaśniali co zrobić, aby zawrzeć skuteczną umowę o arbitraż międzynarodowy. Wskazywali przykłady wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w dużych międzynarodowych sporach budowlanych. Przedstawione zostały korzyści i ryzyka, jakie niesie za sobą korzystanie z usług arbitrów oraz czynniki na które trzeba zwracać szczególną uwagę przy wyborze arbitrów. Ze względu na charakter arbitrażu budowlanego znacząca grupa arbitrów w tego rodzaju sporach to profesjonaliści z branży budowlanej (w Wielkiej Brytanii grupa ta stanowi 70%, prawnicy – 17% ).

Omawiano także zagadnienia dotyczące dowodów w arbitrażu budowlanym, ze szczególnym wskazaniem na znaczącą rolę ekspertów. Paneliści rozważali również, czy celowe jest stworzenie szczególnych zasad i reguł postępowania arbitrażowego w sporach budowlanych. Dyskutowano także na temat konsekwencji dla postępowania arbitrażowego wynikających z korzystania przez wykonawcę z usług podwykonawców. Uczestnicy konferencji mieli także okazję poznać metody obliczania wartości szkody w międzynarodowym arbitrażu budowlanym.

Wybitni arbitrzy: W. Laurence Craig, profesor Filip de Ly oraz Tomasz Wardyński udzielili praktycznych wskazówek na temat tego, co zrobić, aby odnieść sukces w arbitrażu międzynarodowym, aby wygrać sprawę. Podkreślano przede wszystkim ogromne znaczenie wiarygodności strony w sporze.

Konferencja zorganizowana została przy wsparciu:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej      Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie    Swiss Chambers' Court of Arbitration and Mediation     Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego     Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW    

 

 

 

Clifford Chance    K&L Gates    Łaszczuk i Wspólnicy  Wardynski i Wspolnicy    Wiercinski Kwiecinski Baehr

 

 

W. Laurence Craig, Justyna Szpara, Christian Oetiker

W. Laurence Craig, Justyna Szpara, Christian Oetiker

J. Szpara, Ch. Oetiker, K. Szczepanowska-Kozłowska, G. Zukova, S. Azzali, B.H. Steindl

Justyna Szpara, Christian Oetiker, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Galina Zukova, Stefano Azzali, Barbara Helene Steindl

B. Jankowski, Ch. Leathley, I. Nikiforov, B. Kruzewski

Bartosz Jankowski, Christian Leathley, Ilya Nikiforov, Bartosz Krużewski

M. Łaszczuk, W.L. Craig

Maciej Łaszczuk and W. Laurence Craig

T. Wardyński, F. de Ly, W. L. Craig

Tomasz Wardyński, Filip de Ly, W. Laurence Craig

do góry