english

archiwum


W dniu 14 października 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się debata zatytułowana The Future of the Multiparty Arbitration - Mass Claims or a Mass of Problems? Debata jest organizowana przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa UW.

Podczas pierwszego panelu, dotyczącego arbitrażu handlowego, uczestnicy debaty omówią problemy i zagadnienia wyłaniające się na tle sprawy AT&T v. Concepcion. Drugi panel poświęcony będzie arbitrażowi inwestycyjnemu i sprawie Abaclat and others v. Argentina.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa UW.

do góry