english

archiwum


W dniu 16 listopada 2011 r. w Waszyngtonie American University Washington College of Law organizuje sympozjum poświęcone najważniejszym zagadnieniom w międzynarodowym arbitrażu handlowym (“Salient Issues in International Commercial Arbitration”).

Sympozjum obejmie tematykę arbitrażu na podstawie BIT oraz ICSID, a także najważniejsze zagadnienia międzynarodowego arbitrażu handlowego w Europie, Azji, na Środkowym Wschodzie oraz w obu Amerykach.

 

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej American University Washington College of Law.

do góry