english

archiwum


Ukazał się numer 4/2011 kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja", który zawiera następujące publikacje:

Vytautas Nekrošius, Janusz Jankowski, Sławomir Cieślak
Słowo wstępne od redaktorów naukowych

Vytautas Nekrošius
Tendencje dotyczące regulacji arbitrażu na Litwie

Sławomir Cieślak
Stosunek postępowania arbitrażowego do innych rodzajów postępowania cywilnego

Andrzej Oklejak, Radosław Flejszar
Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym

Elwira Marszałkowska-Krześ, Łukasz Błaszczak
Kontrola wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny

Edvardas Sinkevičius
Zabezpieczenie w procesie arbitrażowym

Egidijus Laužikas, Beata Kozubovska
Praktyka Sądu Najwyższego Litwy w rozwiązywaniu problemów arbitrażu

Karol Weitz
Następstwo prawne a związanie zapisem na sąd polubowny

Włodzimierz Głodowski
Sytuacja prawna arbitra (uprawnienia i obowiązki)

Rimvydas Norkus
Problemy ze zgodnością postępowania upadłościowego i arbitrażu

Kinga Flaga-Gieruszyńska
Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego

Piotr Gil
Zapis na sąd polubowny w umowach o wykonanie zamówienia publicznego

Mariusz Sorysz
Nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi i ugodzie sądu polubownego – zagadnienia wybrane

Andrzej Wach
Głos w dyskusji

 

Spis treści oraz fragmenty publikacji z numeru 4/2011 można znaleźć na portalu tutaj.

 

Więcej informacji na stronie wydawcy.

do góry