english

archiwum


W dniach 24-27 maja 2012 r. w Salzburgu w Austrii, Center for International Legal Studies organizuje konferencję dotyczącą międzynarodowego arbitrażu i rozwiązywania sporów.

Konferencja obejmie zagadnienia zarządzania sporem, powoływania i odwoływania arbitrów, środków tymczasowych, arbitrażu z udziałem wielu stron, iura novit curia, narodowości, wyboru miejsca postępowania, ujawnienia informacji, kosztów, wytycznych oraz innych regulacji, mediacji, arbitraży inwestycyjnych, wykonalności wyroków arbitrażowych oraz inne ważne zagadnienia.

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej Center for International Legal Studies.

do góry