english

archiwum


Ukazał się numer 1/2012 kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja", który zawiera m.in. następujące publikacje:

 

Aneta M. Arkuszewska
Mediacja z operatorem pocztowym i dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Kamil Biernat
Arbitraż w Chinach jako sposób ochrony polskich importerów i eksporterów w sporze z chińskimi kontrahentami

Ewa Chmielarczyk, Marek Pasewicz
Podstawowe założenia niemieckiego projektu ustawy o promocji mediacji i innych postępowań pozasądowego rozstrzygania sporów

Tomasz Czajczyc, Adam Zienkiewicz
Komunikacja w mediacji z udziałem osób z uszkodzeniem słuchu

Maria Hauser-Morel
Umowne wyłączenie prawa do złożenia skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego – uwagi na tle regulacji szwajcarskiej

Urszula Roguzińska
Orzeczenie Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie w sprawie Nykomb Synergetics Technology Holding AB v. Republika Łotwy

Joanna Wajdzik
Procedury arbitrażowe na gruncie Traktatu Karty Energetycznej

Spis treści oraz fragmenty publikacji z numeru 1/2012 dostępne w portalu arbitraz.laszczuk.pl

Więcej informacji na stronie wydawcy.

do góry