english

archiwum


4-5 marca 2010 r. International Bar Association (IBA) organizuje 13th Annual IBA International Arbitration Day. Wydarzenie to połączone jest z Symposium on International Arbitration organizowanym przez London Court of International Arbitration’s European Users’ Council (LCIA), które odbędzie się 6 marca 2010 r.

Tematem przewodnim 13th Annual IBA International Arbitration Day jest „Zapis na sąd polubowny: na co się decydujesz? Gdy praktyka arbitrażowa odstępuje od zapisu na sąd polubowny.” Wśród omawianych tematów pojawią się takie jak: istotne i nieistotne elementy zapisu, klauzule wadliwe, zgoda państwa na arbitraż, zgoda podmiotu niesygnatariusza na arbitraż.

Wydarzenie kierowane jest do arbitrów, pełnomocników, sędziów, prawników wewnętrznych, urzędników państwowych oraz wszystkich zaangażowanych w tego rodzaju metody rozwiązywania sporów.

Więcej informacji na stronie:

http://www.int-bar.org/conferences/conf320/binary/London%20Arbitration%202010%20programme.pdf

do góry