english

archiwum


W sprzedaży ukazał się ósmy tom Systemu Prawa Handlowego zatytułowany „Arbitraż handlowy” pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego.

Ósmy tom Systemu prawa handlowego w całości poświęcony został arbitrażowi handlowemu. Zawiera on dokładne i całościowe omówienie problematyki sądownictwa polubownego, od założeń teoretycznych po kwestie szczegółowe. Uwzględnia zarówno regulacje polskie, jak i międzynarodowe.

Współautorami tomu są: dr Maria Hauser-Morel, r.pr. Andrzej Kąkolecki, prof. AM w Gdyni dr hab. Mirosław H. Koziński, adw. Maciej Łaszczuk, adw. Piotr Nowaczyk, adw. Sylwester Pieckowski, adw. Paweł Pietkiewicz, prof. dr hab. Jerzy Poczobut, dr Paweł Podrecki, dr Marek Porzycki, adw. Justyna Szpara, prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr Maciej Tomaszewski, prof. UW dr hab. Andrzej Wach, dr Andrzej W. Wiśniewski, prof. Akademii L. Koźmińskiego dr hab. Tadeusz Wiśniewski, dr Gabriel Wujek.

Więcej informacji na stronie wydawcy.

do góry