english

archiwum


W dniach 21-22 października 2010 r. WIPO Arbitration and Mediation Center organizuje w Genewie coroczny WIPO Arbitration Workshop.

Wydarzenie skierowane jest do prawników, rzeczników patentowych i innych osób związanych z postępowaniami arbitrażowymi, których przedmiotem są sprawy z zakresu własności intelektualnej.

Celem WIPO Arbitration Workshop jest przeprowadzenie intensywnego praktycznego szkolenia w zakresie podstawowych zagadnień kluczowych z punktu widzenia pełnomocników stron w postępowaniach arbitrażowych oraz dla arbitrów. Warsztaty, które poprowadzą doświadczeni międzynarodowi arbitrzy, będą skupiały się wokół głównych zasad międzynarodowego arbitrażu handlowego, jak również praktyki rozwiązywania sporów dotyczących własności intelektualnej i nowych technologii, w tym WIPO Arbitration Rules. W czasie warsztatów zostanie także przedstawione porównanie WIPO Arbitration Rules z zasadami prowadzenia sporów przyjętymi przez inne organizacje arbitrażowe.

Formuła WIPO Arbitration Workshop zakłada prezentacje organizowane przez prowadzących, zajęcia praktyczne, a także dyskusje pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi. Uczestników zachęca się do aktywnego udziału zarówno w zajęciach praktycznych, jak i dyskusjach.

Materiały, które otrzymają uczestnicy, obejmują regulaminy kilku organizacji arbitrażowych, właściwe przepisy prawa, a także kazusy dotyczące różnych sytuacji arbitrażowych.

Szczegółowy plan WIPO Arbitration Workshop nie jest jeszcze znany.

Więcej informacji: http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2010/arbitration/

do góry