english

archiwum


W dniach 29-30 czerwca w New Delhi w Indiach, ICC wraz z FIDIC organizują konferencję na temat „Kontrakty FIDIC - roszczenia i spory powstałe na tle międzynarodowych umów o roboty budowlane” (FIDIC Contracts - Claims and Disputes Under International Construction Contracts).

W konferencji wezmą udział inżynierowie o międzynarodowej renomie, specjaliści w dziedzinie arbitrażu dotyczącego sporów budowlanych oraz prawnicy zatrudnieni w wiodących przedsiębiorstwach z sektora budowlanego, którzy podzielą się praktycznymi doświadczeniami i wiedzą na temat kontraktów FIDIC oraz związanych z nimi procedur dotyczących roszczeń i sporów, Dispute Boards oraz arbitrażu ICC w sprawach budowlanych.

Tematyka konferencji obejmie:

  • rodzaje kontraktów FIDIC – wprowadzenie
  • wykorzystanie kontraktów FIDIC w Azji i wynikające z tego korzyści
  • kluczowe założenia Warunków Kontraktowych FIDIC dotyczących robót podziemnych - wprowadzenie
  • Dispute Boards – wprowadzenie
  • powszechność Dispute Boards w Azji
  • dobry, zły i brzydki: obecny krajobraz arbitrażowy w Indiach
  • nowe przepisy Regulaminu Arbitrażowego ICC dotyczące postępowania przyśpieszonego w praktyce
  • działania SąduArbitrażowego ICC w odniesieniu do wyroków FIDIC (Raport oficjalnego Obserwatora FIDIC przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym ICC)
  • czas to pieniądz – czynniki wpływające na wzrost kosztów w sporach budowlanych
  • gdzie kucharek sześć... – zagadnienia dotyczące arbitrażu budowlanego w Azji z udziałem wielu stron i wielu kontraktów: podwykonawcy w centrum uwagi

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej ICC.

do góry