english

archiwum


W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia transparentności w zakresie nominacji arbitrów w arbitrażu instytucjonalnym, podążając za przykładem International Chamber of Commerce, VIAC (Vienna International Arbitral Centre) podjęło decyzję o publikacji nazwisk arbitrów orzekających w toczących się obecnie postępowaniach.

Na stronie internetowej VIAC w zakładce "VIAC Arbitral Tribunals" są publikowane nazwiska arbitrów orzekających w postępowaniach VIAC, w których akta zostały przekazane trybunałowi arbitrażowemu, a które wciąż były w toku w dniu 1 stycznia 2017 r. lub zostały wszczęte po tym dniu.

Lista, uaktualniana regularnie, zawiera informację o metodzie wyboru arbitra (tzn. czy został wyznaczony przez Prezydium VIAC, czy przez strony, czy przez pozostałych arbitrów) oraz datę przekazania akt sprawy danemu arbitrowi. Lista informuje także, czy postępowanie jest w toku, a także, czy arbiter nie został odwołany (bez podania przyczyny).

VIAC ma nadzieję, że omawiana inicjatywa zwiększy transparentność w arbitrażu międzynarodowym i zachęci inne instytucje arbitrażowe do podjęcia podjęcia podobnych kroków.

Lista Trybunałów Arbitrażowych na stronie internetowej VIAC: http://www.viac.eu/en/arbitration/viac-arbitral-tribunals

do góry