english

archiwum


W dniu 15 marca 2018 r. w Paryżu, ICC Young Arbitrators Forum (ICC YAF) organizuje konferencję związaną z ICC Vis Pre-Moot.

Konferencja składać się będzie z dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy panel poświęcony będzie zagadnieniom dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) związanych z arbitrażem handlowym i inwestycyjnym.

Drugi panel poświęcony będzie potencjalnym innowacjom w praktyce i procedurze arbitrażowej, które mogą pomóc arbitrażowi odgrywać bardziej znaczącą rolę w promowaniu CSR, w szczególności rozważone zostanie, czy zmiany w regulaminach arbitrażowych mogą przyspieszyć realizację zadań CSR.

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej ICC.

do góry