english

archiwum


W dniu 26 marca 2018 r. w Wiedniu, Juris Conferences organizuje Fourteenth Annual Leading Arbitrators’ Symposium na temat “Prowadzenie ostępowania w arbitrażu międzynarodowym” (Conduct of International Arbitration).

Na konferencji, podczas czterech sesji roboczych, zostaną omówione następujące tematy, które są istotne dla zarówno pełnomocników stron, arbitrów jak i przedsiębiorców zaangażowanych w rozwiązywanie międzynarodowych sporów w drodze arbitrażu:

  • wstępne ustalenia dotyczące postępowania arbitrażowego i działania przed rozpoczęciem rozprawy;
  • efektywne przedstawianie dowodów – w tym pisemnych zeznań świadków oraz ich przesłuchania przez stronę przeciwną;
  • etyka, różnorodność i postępowanie pełnomocników stron;
  • narada trybunału arbitrażowego.

Konferencję wspierają Russian Arbitration Association (RAA), Vienna International Arbitral Centre (VIAC), Milan Chamber of Arbitration (CAM), Swiss Arbitration Association (ASA), Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP) oraz Austrian Arbitration Association (Arb-Aut).

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej Juris Conferences.

do góry