english

archiwum


LCIA przyjmuje zgłoszenia na praktyki.

Pierwsza praktyka odbędzie się w terminie od 3 września 2018 r. do 8 marca 2019 r. a druga – w terminie od 4 marca do 6 września 2019 r.

Praktykant będzie pełnić rolę Research Assistant. Obowiązki praktykanta mogą obejmować pomoc w badaniach z dziedziny prawa i badaniach statystycznych związanych z pracą LCIA oraz z szeroko pojętą dziedziną międzynarodowego arbitrażu handlowego, a także wsparcie od czasu do czasu zespołu LCIA w innych zadaniach związanych z administrowaniem postępowaniami arbitrażowymi prowadzonymi przez LCIA.

LCIA poszukuje kandydatów zainteresowanych arbitrażem międzynarodowym, wykazujących się doskonałymi wynikami w nauce oraz dobrą znajomością języka angielskiego. Znajomość innych języków oraz doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, lecz będzie mile widziane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy (czasu londyńskiego) 8 maja 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej LCIA.

do góry