english

archiwum


W dniu 7 czerwca 2018 r. w Krakowie odbędzie się V Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, organizowany przez Instytut Allerhanda.

Celem tegorocznego Kongresu będzie diagnoza aktualnej kondycji tych praktyk na rynkach środkowej i wschodniej Europy, jak również próba wskazania kierunków, w których zmierzał będzie rozwój tych dziedzin. Zaproszeni goście, wybitni specjaliści praktykujący arbitraż i mediację w krajach takich jak Austria, Bułgaria, Czechy, Litwa, Niemcy, Polska i Rosja zaprezentują aktualne kluczowe zagadnienia, z którymi do czynienia mają prawnicy w ich krajach, jak również przedstawią najnowsze trendy w arbitrażu i mediacji.

Tematyka Kongresu obejmie następujące zagadnienia:

  • arbitraż w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
  • najnowsze zagadnienia w dziedzinie rozwiązywania sporów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
  • rozwój mediacji sporów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej Kongresu.

do góry