english

archiwum


W dniu 4 czerwca 2010 r. w Brukseli odbędzie się konferencja "The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: 25 years".

Prawo Modelowe UNCITRAL stworzone w 1985 r., zmienione w 2006 r., istnieje już 25 lat. Ponad 65 krajów dopasowało swoje prawo w zakresie arbitrażu handlowego do Prawa Modelowego UNCITRAL. Celem Prawa Modelowego było stworzenie, wraz z Konwencją Nowojorską, podstaw prawnych dla uczciwego i skutecznego sposobu rozwiązywania sporów powstałych w ramach międzynarodowych relacji handlowych. Przedmiotem konferencji będzie ocena stopnia unifikacji prawa dzięki Prawu Modelowemu, oraz jego wpływu na prawne postrzeganie arbitrażu międzynarodowego na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Podczas swoich wystąpień, prelegenci przedstawią m.in. wpływ Prawa Modelowego na porządki prawne ich krajów i regionów – Belgii, Chin, Kanady, Ukrainy, Środkowej i Zachodniej Afryki, oraz Florydy.

Więcej na stronie: http://www.arbitration-adr.org/activities/?p=conference&a=upcoming#23

do góry