english

archiwum


4 czerwca 2010 r. w Paryżu odbędzie się konferencja zatytułowana „ICC Arbitration Today: Arbitrator Independence” organizowana przez International Court of Arbitration. Tematem konferencji będzie niezależność arbitrów.

Niezależność arbitrów jest nieodzownym i istotnym wymogiem w postępowaniu arbitrażowym, którego szczególne znaczenie wynika z natury postępowania arbitrażowego, gdzie autonomia stron jest jedną z najważniejszych zasad. Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących wymogu niezależności arbitrów z perspektywy strony, pełnomocnika i arbitra. Przedmiotem dyskusji będzie również prawna regulacja niezależności arbitra.

Głównym punktem konferencji będzie dyskusja byłych Sekretarzy Generalnych ICC International Court of Arbitration dotycząca historii i rozwoju ICC Rules oraz praktyki arbitrażu w odniesieniu do wymogu niezależności arbitrów w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych przez ICC. Ponadto, w ramach konferencji zorganizowana będzie Mock ICC Court Plenary Session (symulacja Sesji Plenarnej ICC Court), w której uczestniczyć będą członkowie ICC Court z całego świata.

Konferencja jest skierowana do prawników, arbitrów, urzędników i pracowników naukowych zaangażowanych w kwestie handlu międzynarodowego i rozwiązywania sporów powstałych na tym tle.

Więcej na stronie: http://www.iccwbo.org/events/registrationrol.aspx?CodeICMS=S1002

do góry