english

archiwum


W dniach 20-21 września 2018 r. w Mińsku, Białoruś, organizowana jest konferencja Eastern European Dispute Resolution Forum (EEDRF).

W konferencji uczestniczyć będą prawnicy z międzynarodowych firm prawniczych, wewnętrzni prawnicy przedsiębiorstw, szefowie prywatnych i państwowych firm białoruskich, eksperci z dziedziny sporów sądowych i arbitrażu z krajów nadbałtyckich, krajów WNP, krajów europejskich, USA, studenci prawa, członkowie społeczności akademickiej oraz przedstawiciele sektora publicznego.

Podczas konferencji omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • w poszukiwaniu właściwego eksperta (kwalifikacje, doświadczenie, koszty, etyka)
  • eksperci a konflikt interesów
  • rola wywiadu gospodarczego w sporach sądowych
  • eksperci księgowi: dochodzenie w celu określenia wysokości strat
  • cienka granica pomiędzy niezależną opinią eksperta a wsparciem jednej ze stron
  • eksperci wyznaczeni przez strony w arbitrażu
  • odwołanie od opinii eksperta – doświadczenia z Ukrainy
  • narzędzia pozwalające trybunałowi efektywnie korzystać z pracy ekspertów
  • rola trybunału arbitrażowego w powoływaniu ekspertów: perspektywa inkwizycyjna a perspektywa antagonistyczna
  • eksperci wyznaczeni przez stronę a eksperci wyznaczeni przez trybunał – status regulacji

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej konferencji.

do góry