english

archiwum


W dniach 23-25 czerwca 2010 r. w Lagos w Nigerii odbędzie się konferencja Resolving International Energy and Infrastructure Disputes organizowana przez ABA Section on Energy, Environmental, Natural Resources and Infrastructure Law (SEERIL) oraz IBA Arbitration Committee, przy wsparciu IBA African Regional Forum.

Wśród głównych tematów konferencji znajdą się m.in. arbitraże wielostronne w sporach dotyczących infrastruktury oraz zwiększanie atrakcyjności Afryki dla międzynarodowego arbitrażu handlowego. Na konferencji zostaną również omówione takie zagadnienia reformy przemysłu naftowego w Afryce oraz rozwoju infrastruktury w sektorze ropy naftowej i gazu.

Więcej informacji na stronie: http://www.int-bar.org/conferences/conf330/binary/IBA-SEERIL_2010%20LATEST%20PROGRAMME.pdf

do góry