english

archiwum


W dniu 27 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, które m.in. dokonało wyboru nowych władz.

Zarząd:

Prezes: Sylwester Pieckowski
Członkowie:

– Ewa Butkiewicz
– Witold Jurcewicz
– Andrzej Kąkolecki
– Maciej Łaszczuk
– Piotr Nowaczyk
– Paweł Pietkiewicz
– Jerzy Poczobut
– Tomasz Siemiątkowski
– Justyna Szpara
– Andrzej Szumański
– Maciej Tomaszewski
– Tomasz Wardyński
– Andrzej Wiśniewski
– Tomasz Zbiegień.

Komisja Rewizyjna:

– Łukasz Kwiecień
– Anna Pukszto
– Ewa Ratyńska-Stala.

do góry