english

archiwum


Ukazał się numer 1/2010 kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja", który zawiera m.in. następujące publikacje:

–        Aleksandra Budniak
Die Einbindung mediativer Elemente in das polnische und das deutsche Gerichtsverfahren in Zivilsachen

–        Paweł Cioch
Orzeczenie Sądu Arbitrażowego ds. Sportu w sprawie A/1480/Pistorius przeciwko IAAF z 16.5.2008 r.

–        Paweł Pietkiewicz
Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC

–        Magdalena Romanowska
Miejsce mediacji wśród ADR w Wielkiej Brytanii i Polsce

–        Rafał Schmidt
Nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed mediatorem

–        Katarzyna Schubert-Panecka
Mediation bei deutsch-polnischen Kindschaftskonflikten

Pełny spis treści oraz fragmenty publikacji z numeru 1/2010 można znaleźć na portalu tutaj.

Więcej informacji na stronie wydawcy.

do góry