english

archiwum


W dniach 9-10 czerwca 2010 r. w Moskwie odbędzie się konferencja „Commercial Arbitration in Russia, Sweden and England: New Business Opportunities” (Arbitraż handlowy w Rosji, Szwecji i Anglii – nowe możliwości biznesowe) zorganizowana przez Capital Business Events we współpracy z the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Commerce and Industry Chamber of Russian Federation (RF CCI), Anglo Russian Law Association (ARLA), przy wsparciu Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

W programie konferencji przewidziano omówienie m.in. następujących zagadnień:

- spory korporacyjne w arbitrażu handlowym: podejście rosyjskie, szwedzkie i brytyjskie;
- wybór arbitra: niezależność i profesjonalizm;
- doświadczenia wewnątrzkorporacyjne w zakresie rozwiązywania sporów, w ocenie prawników wewnętrznych i zewnętrznych doradców;
- dowody i ciężar dowodu;
- nowe zagadnienia w zakresie wykonalności zagranicznych wyroków arbitrażowych.

W czasie konferencji odbędzie się również dyskusja pod tytułem „Czy arbitraż instytucjonalny spełnia oczekiwania biznesu?”

Więcej informacji na stronie Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

do góry