english

archiwum


W dniach 2-4 czerwca 2010 r. w Sharm El Sheikh w Egipcie odbędzie się konferencja „Role of State Courts in Arbitration” (Rola sądów państwowych w postępowaniu arbitrażowym) organizowana przez United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA), International Federation of Commercial Arbitration Institutions (IFCAI) oraz Arab Union of International Arbitration (AUIA).

Program koferencji obejmuje różnych płaszczyzn działalności sądów państowych w związku z arbitrażowem, w ramach których sądy państwowe pełnią rolę wspomagającą wobec arbitrażu,  mogą podejmować czynności konkurencyjne wobec zadań realizowanych przez sądy polubowne oraz realizują funkcje nadzorcze wobec arbitrażu. W tym ostatnim zakresie zostaną omówione w szczególności zagadnienia dotyczące wykonania wyroków arbitrażowych oraz kontroli wyroków arbitrażowych w ramach skargi o uchylenie i innych środków dostępnych w poszczególnych jurysdykcjach.

Więcej informacji na stronie Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA).

do góry