english

archiwum


W dniu 17 czerwca 2010 r. w Dallas odbędą się warsztaty 21th Annual ITA Workshop „Commencing an International Commercial Arbitration: Fundamentals and Strategy” oraz „Corporate Perspectives on the Arbitral Process” (Rozpoczęcie międzynarodowego arbitrażu handlowego: podstawy i strategia, oraz Proces arbitrażowy z perspektywy korporacyjnej).

W pierwszej części warsztatów omówione zostanie zagadnienie przygotowania i negocjowania klauzuli arbitrażowej, w szczególności, jakie kwestie powinny zostać uregulowane w klauzuli arbitrażowej oraz jak negocjować treść i formę klauzuli.

Druga część dotyczyć będzie wniosku wszczynającego postępowanie arbitrażowe, odpowiedzi, powództwa wzajemnego oraz kwestii związanych z wyborem arbitrów. Zakończy się ona dyskusją na temat znaczenia pism składanych przez strony w początkowej fazie postępowania arbitrażowego na jego dalszy przebieg.

Część trzecia poświęcona będzie znaczeniu wstępnego przesłuchania dla organizacji postępowania arbitrażowego.

Warsztaty zakończą się dyskusją panelową dotyczącą postrzegania arbitrażu z perspektywy korporacji: czy jest rozwiązaniem błyskotliwym, przełomowym, czy bezużytecznym.

Więcej informacji na stronie The Center for American and International Law.

do góry