english

archiwum


Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaprasza do wzięcia udziału w V edycji Konkursu im. prof. dr hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr hab. Jerzego Jakubowskiego.

Konkurs jest otwarty,  mogą w nim brać udział absolwenci wszystkich uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace magisterskie w latach 2009-2010. Pracę w formie pisemnej i elektronicznej, z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym termin obrony oraz opiniami promotorów, należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2011 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

do góry