english

archiwum


W dniu 29 maja 2010, IBA przyjęła nowe brzmienie IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration. Strony mogą wyrazić zgodę na włączenie nowych IBA Rules do nowych umów arbitrażowych, a także na zastosowanie IBA Rules przy ustalaniu zasad postępowania w toczących się już postępowaniach.

Lista najważniejszych poprawek jest dostępna na stronie IBA.

Pełną aktualną wersję IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 2010 można znaleźć tutaj.  

do góry