english

akty prawne

id dokumentu: 10202

id: 10202

USTAWA
z dnia 19 grudnia 2008 r.
o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

Dz. U. z 2020 r. poz. 1696, ze zm.

(...)

Rozdział 6. Skutki wszczęcia postępowania kompensacyjnego

Art. 60. Zapis na sąd polubowny dokonany przez stocznię traci moc z dniem wszczęcia postępowania kompensacyjnego, a toczące się już postępowania ulegają umorzeniu.

(...)

do góry